«

»

Ιούν 24

22-06-2017: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2017 για τις Αστυνομικές Σχολές

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.